Blog Gimnazjum Nr 164 w Warszawie

BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)

WIEgenetyka       WIEembriologia

Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) otrzymało dotacje na realizację projektów biologicznych w trzech edycjach konkursowych:

  • „Roślina w słoiku” (VI edycja programu WIE 2011)
  • „Dotknąć biologii eksperymentalnej” (VII edycja programu WIE 2012)
  • „Modelowe organizmy do badań genetycznych” (IX edycja programu WIE 2014)

W ramach projektu „Roślina w słoiku” odbyły się warsztaty w Gimnazjum nr 164, zajęcia laboratoryjne w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW oraz wycieczka edukacyjna do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. 14 czerwca 2011 w Gimnazjum nr 164 odbyła się sesja sprawozdawcza z realizacji projektu w formie konferencji naukowej, na którą przybyli uczniowie białołęckich szkół. Wykład pt. „Transformacja genetyczna” otwierający sesję wygłosiła Pani prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW.

Projekt „Dotknąć biologii eksperymentalnej” obejmował zajęcia laboratoryjne i seminaryjne w jednostkach naukowo-badawczych specjalizujących się w genetyce molekularnej oraz biologii eksperymentalnej (Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW oraz Zakładzie Bioenergetyki Uniwersytetu Warszawskiego). Tematyka warsztatów oscylowała wokół DNA, niniejszym poszerzając wiedzę z biochemii, genetyki oraz embriologii roślin. Gimnazjaliści izolowali DNA z bakterii metodą lizy alkaicznej, zajmowali się ekstrakcją chlorofilu z liści roślin wyższych, zakładali roślinne kultury in vitro.

Środki finansowe przekazane przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy przeznaczone na realizację projektu „Modelowe organizmy do badań genetycznych” pomogły wprowadzić uczniów w świat genetyki, embriologii zwierząt i roślin oraz anatomii roślin. Uczestnicy dowiedzieli się co to jest organizm modelowy w badaniach genetycznych, czym się on charakteryzuje i jakie znaczenie praktyczne mają badania na roślinnych oraz zwierzęcych organizmach modelowych. Uczestnicy projektu prześledzili rozwój zarodkowy modelowego robaka C. elegans , zobaczyli jak się zakłada roślinną kulturę in vitro rzodkiewnika (A. thaliana) oraz założyli kulturę z eksplantatów liściowych tytoniu (Nicotiana tabaccum). Zdobytą wiedzą uczestnicy warsztatów podzielili się z białołęcką społecznością podczas pikniku genetycznego, prezentując produkty finalne: film, multimedialne kompendium wiedzy o 2 organizmach: Arabidopsis thaliana i Cenorhabditis elegans oraz gry dydaktyczne.